Pagdating at pamamahala ng mga kastila reddit dating ideas

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Ang pananakop ng mga Ingles sa Maynila sa pagitan 1762 at 1764 ay isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas kung saan sinakop nang Kaharian ng Gran Britanya ang kabisera ng kolonyang Kastila, ang Maynila at ang kalapit nitong pangunahing daungan sa Kabite.

Myaman man o mahirap, nakapag-aaral o mangmang,magkakaiba man ang ating relihiyon ay dapat mabigyan at mga gawain.

May karapatan din ang bawat isa sa makatarungang proteksiyon ng batas.

Araw-araw tayong sumasakay ng dyipni, taxi, bus, LRT at tren.

Minsan sumasakay din tayo ng barko o eroplano kung patungo sa malalayong lugar.

pagdating at pamamahala ng mga kastila-32pagdating at pamamahala ng mga kastila-3

Ang Komisyon ni Schurman o Unang Komisyon ng Estados sa Pilipinas ay isang komisyon na binubuo ng limang mga Amerikano at pinamunuan ni Jacob Schurman.Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay magmula 1898 hanggang 1946.Bukod sa ilang mga retensiyonista o mga tao na nais panatilihin ang Pilipinas bilang isang nasasakupan ng Estados Unidos, ang balak ng mga naging Pangulo ng Estados at ng mga kinatawan (representatibo) ng Estados Unidos hinggil sa kanilang misyon ng pangongolonya ay ang pag-iiwi (tutelahe, o pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya), na naaayon sa kung kailan at sa anong mga katayuan at mga kasunduan.Ang kahalagahang ay kinakailangan para sa kaunlaran ng bansa.Kung tayo ay may mga karapatang tinatamasa, mayroon naman tayong tungkuling dapat gampanan.Sa isang lihim na pagpupulong, madaling nakapaghanda ang Espanya upang makipagdigma sa Britanya. (2004), “Chinese Merchants, Catholic Clerics and Spanish Colonists in British-Occupied Manila, 1762-1764” in "Maritime China in Transition, 1750-1850", ed.

480

Leave a Reply