Si kabesang tales gay dating

Theater, in whatever forms, has been a source of entertainment and social awareness in the Philippines.To date, there are numerous plays that were already staged in the Philippines in different forms and types.Sa kanyang paninilbihan bilang kabesa ay tila nawalan siya ng bibig magagamit upang ipahayag ang kaniyang saloobin.

Isinanla ni Huli ang kanyang mga hiyas liban sa isang locket o agnos na bigay sa kanya ni Basilio. Ipinasyang mangutang kay Hermana Penchang at maglingkod dito bilang utusan. Isa ito sa mga nakatulong sa katamaran ng mga Plipino.Nang ang bukid ay umunlad ito ay inangkin ng mga prayle. Kaya nang palakol na lamang ang dala niya saka siya napangahasang lapitan at dukutin ng mga tulisan upang ipatubos. Ito kaya ang nakatulong sa ating pagpapaubaya ng lahat ky Bathala o ang kaisipan natin na bahala-na?Dahil ayaw manglaban sa mga makapangyarihang prayle, pumayag siyang magbayad ng taunang buwis.Naging maganda ang ani ni Tales sa kasunod na taon.El Filibusterismo (The Subversive) is the second novel by Jose Rizal (1861-1896), national hero of the Philippines.

257

Leave a Reply